Bestuur

HUIDIG BESTUUR || OUD-BESTUREN

Foto met dank aan Naomi Grooteboer

IMG-6905

Het huidige bestuur bestaat uit:

dhr. W. Snoeij, praeses
dhr. T. Hoogstraate, ab-actis
mw. M.E. Bor, quaestor